Videoguider

Här kan du få hjälp för t.ex. skapa frågeformulär, aktiveringar och användarhantering i SurveyXact

1. Användarhantering

I den här videon guidar vi dig genom användarhantering och användarroller i SurveyXact. Vi ger en översikt över fliken "Användare" och visar bland annat hur man tilldelar olika behörigheter i organisationen, samt hur man tilldelar åtkomst till flera undersökningar samtidigt.

2. Kom igång med din första undersökning

Som titeln antyder hjälper den här videon dig att komma igång med din första undersökning. Här får du en översikt över de tre flikarna i SurveyXact - Enkät, Datainsamling och Analys, samt hur man skapar en undersökning och tilldelar andra åtkomst till undersökningar.

3. Skapa ett frågeformulär

Den här videon guidar dig genom skapandet av själva enkäten och visar ett antal funktioner och alternativ som finns i SurveyXact - inklusive frågetyper och valideringsregler.

4. Bakgrundsenkät

I den här videon visar vi hur man skapar frågor till bakgrundsenkäten i SurveyXact. Frågorna du skapar i bakgrundsenkäten kan ha stor betydelse för den efterföljande analysen av de svar som samlats in under en undersökning.

5. Aktiveringar

I den här videon kan du få hjälp med hur du använder funktionen "aktiveringar" i SurveyXact för att skapa vägar i frågeformuläret, genom att dölja/visa vissa frågor till specifika respondenter och skicka respondenter, som svarar på samma enkät, i olika riktningar, allt eftersom de svarar.

Tips: Aktiveringar kan också göras baserat på den data som importeras i bakgrundsenkäten.

6. Självupprättelse

Självupprättning används om du inte på förhand har information som e-post, telefonnummer eller adress till respondenten. Här skapar de sig själva när de svarar på formuläret. Den här videon visar hur du aktiverar självupprättning i datainsamlingen.

7. Skapande av respondenter

I den här videon visar vi hur respondenter skapas under fliken "Datainsamling", om du till exempel inte använder självupprättningslänkar. Du får en kort översikt över de olika distributionskanalerna och en genomgång hur respondenter importeras via en CSV-fil. Genom att importera dina respondenter kan du välja exakt vilken bakgrundsinformation du vill ha med i förväg om dina respondenter. Denna information skapas som en fråga i bakgrundsenkäten före import.

8. Skicka ut enkäten med e-post

I den här videon går vi igenom utskicket av enkäten. Du får en översikt över de olika e-postmallarna, samt hur du väljer de respondenter som enkäten ska skickas till. Dessutom kan enkätutskicket också ställas in för att skickas automatiskt utifrån en tidsplan - detta visar vi i slutet av den här videon.

9. Anonymisering av personuppgifter

I den här videon kan du få hjälp med hur du använder funktionen "anonymisera" i datainsamlingen för att radera personuppgifter från din undersökning. Denna funktion är särskilt relevant när det gäller att följa GDPR och används i exempelvis i fall där en respondent kanske vill ha sina data raderade efter att undersökningen har avslutats. När du använder anonymiseringsfunktionen är det inte längre möjligt att härleda svar till specifika respondenter.