Videoguider

Här kan du få hjälp för t.ex. skapa frågeformulär, aktiveringar och användarhantering i SurveyXact

1. Användarhantering

I den här videon guidar vi dig genom användarhantering och användarroller i SurveyXact. Vi ger en översikt över fliken "Användare" och visar bland annat hur man tilldelar olika behörigheter i organisationen, samt hur man tilldelar åtkomst till flera undersökningar samtidigt.

2. Kom igång med din första undersökning

Som titeln antyder hjälper den här videon dig att komma igång med din första undersökning. Här får du en översikt över de tre flikarna i SurveyXact - Enkät, Datainsamling och Analys, samt hur man skapar en undersökning och tilldelar andra åtkomst till undersökningar.

3. Skapa ett frågeformulär

Den här videon guidar dig genom skapandet av själva enkäten och visar ett antal funktioner och alternativ som finns i SurveyXact - inklusive frågetyper och valideringsregler.

4. Bakgrundsenkät

I den här videon visar vi hur man skapar frågor till bakgrundsenkäten i SurveyXact. Frågorna du skapar i bakgrundsenkäten kan ha stor betydelse för den efterföljande analysen av de svar som samlats in under en undersökning.

5. Aktiveringar

I den här videon kan du få hjälp med hur du använder funktionen "aktiveringar" i SurveyXact för att skapa vägar i frågeformuläret, genom att dölja/visa vissa frågor till specifika respondenter och skicka respondenter, som svarar på samma enkät, i olika riktningar, allt eftersom de svarar.

Tips: Aktiveringar kan också göras baserat på den data som importeras i bakgrundsenkäten.

6. Självupprättelse

Självupprättning används om du inte på förhand har information som e-post, telefonnummer eller adress till respondenten. Här skapar de sig själva när de svarar på formuläret. Den här videon visar hur du aktiverar självupprättning i datainsamlingen.

7. Skapande av respondenter

I den här videon visar vi hur respondenter skapas under fliken "Datainsamling", om du till exempel inte använder självupprättningslänkar. Du får en kort översikt över de olika distributionskanalerna och en genomgång hur respondenter importeras via en CSV-fil. Genom att importera dina respondenter kan du välja exakt vilken bakgrundsinformation du vill ha med i förväg om dina respondenter. Denna information skapas som en fråga i bakgrundsenkäten före import.

8. Skicka ut enkäten med e-post

I den här videon går vi igenom utskicket av enkäten. Du får en översikt över de olika e-postmallarna, samt hur du väljer de respondenter som enkäten ska skickas till. Dessutom kan enkätutskicket också ställas in för att skickas automatiskt utifrån en tidsplan - detta visar vi i slutet av den här videon.

9. Anonymisering av personuppgifter

I den här videon kan du få hjälp med hur du använder funktionen "anonymisera" i datainsamlingen för att radera personuppgifter från din undersökning. Denna funktion är särskilt relevant när det gäller att följa GDPR och används i exempelvis i fall där en respondent kanske vill ha sina data raderade efter att undersökningen har avslutats. När du använder anonymiseringsfunktionen är det inte längre möjligt att härleda svar till specifika respondenter.

10. Introduktion till dashboards.

Dashboards hjälper dig att presentera din data enkelt och tydligt. I den här videon får du en introduktion till hur du infogar figurer och anpassar layouten på din instrumentpanel.

11. Arbeta med filter och jämförelser.

I Dashboards kan du arbeta med filter och jämförelser. Ett filter låter dig bestämma exakt vilken data som ska visas. Och med jämförelser kan du jämföra figurens resultat med andra data.

12. Arbeta med flera sidor.

När du arbetar med dashboards har du möjlighet att lägga till flera sidor och länkar mellan sidorna. Den här videon visar hur du skapar och namnger sidor, och hur du anpassar vyn efter läsaren.

 

13. Delning av dashboard.

Den här videon visar hur du delar din dashboard. Du kan dela din dashboard med utvalda personer eller skapa en offentlig länk som kan nås via en webbläsare.

14. Introduktion till rapporter

Rapporter kan smidigt och enkelt ge en översikt över din data. I den här videon får du en introduktion till hur du infogar figurer och anpassar layouten i din rapport.

15. Arbeta med översiktsrapporter

Översiktsrapporter kan användas för att visa en snabb översikt över din undersökning. Här visar vi hur du skapar en översiktsrapport som kan göra din data tydlig.

16. Arbeta med filter och jämförelser

Du kan arbeta med filter och jämförelser i rapporter. Ett filter låter dig bestämma exakt vilken data som ska visas. Och med jämförelser kan du jämföra figurernas resultat med annan data.

17. Arbeta med delrapporter

Baserat på din färdiga huvudrapport kan du välja att skapa en delrapport. I den här videon visar vi hur du kan skapa en delrapport för t.ex. avdelningar, produkter, chefer eller liknande.

18. Delning och export av rapporter

Den här videon visar hur du delar din rapport. Du kan dela din rapport online med utvalda personer eller via en offentlig länk som kan nås via en webbläsare. Du kan självklart även exportera din